Miramel
Stora föreningsinkomster


 

Rabatthäften till föreningar


Planerar ni en större försäljningsaktivitet för tex. hela föreningen eller flera lag så rekommenderar vi att sälja Rabatthäften från er egen hemort. Vinsten är mycket hög för föreningen och kunden tjänar lätt tillbaka sin insats flera gånger om genom att nyttja erbjudanden i häftet. Rabatthäftet blir er egen produkt med föreningens logga på framsidan. Passar både små och stora orter. Förtjänsten ligger på 80 000:- och uppåt!